23. října 2011 11:45

7. díl - Seznamy

V předchozím díle jste se naučili používat odkazy, dozvěděli jste se, co je to absolutní a relativní adresa a nyní vás naučím používat seznamy. Seznamy jsou tři: číslovaný, nečíslovaný a definiční. My se budeme zabývat jen prvními dvěmi.

Položka seznamu - <li>

Každý seznam se skládá z jednotlivých položek. Aby se správně zobrazila, musí být uvnitř nějakého seznamu. Položka seznamu je blokový element, zobrazí se tedy vždy na novém řádku za odrážkou či číslem. Tato značka je párová.

Vlastnosti značky <li>

Značka <li> má dvě vlastnosti a to type a value.

Vlastnost type znamená druh odrážky u nečíslovaného seznamu, u číslovaného seznamu znamená druh číslování. Odrážky mohou být disc - puntík s výplní, circle - kolečko bez výplně a square - čtvereček. Číslování může být l - číslování čísly, A - číslování velkými písmenky, a - číslování malými písmeny, I - číslování velkými římskými číslicemi a i - číslování malými římskými číslicemi.

Vlastnost value se dá použít pouze u číslovaného seznamu, protože znamená změnu čísla číslování. Hodnota může být pouze jakékoliv kladné číslo.

Číslovaný seznam - <ol>

Číslovaný seznam využijeme například, když budeme psát obsah knihy. Kapitoly nebudete muset ručně číslovat, ale číslovat se budou samy. Číslovaný seznam tedy znamená, že před každou položku přidá prohlížeč číslo a tím nám usnadní práci. Číslovat se začíná od jedné, ale dá se změnit atributem start. Značka číslovaného seznamu je <ol>. Značka je párová. Uvnitř seznamu se mohou vyskytovat pouze položky seznamu - <li>. V položce seznamu pak mohou být i jiné značky.

Příklad číslovaného seznamu se 3 položkami:

<ol>
  <li>Ahoj světe</li>
  <li>Publikování na webu</li>
  <li>Nadpisy a zarovnání</li>
</ol>

Výsledek:

 1. Ahoj světe
 2. Publikování na webu
 3. Nadpisy a zarovnání

Vlastnosti značky <ol>

Číslovaný seznam má stejně jako položka seznamu (<li>) dvě vlastnosti: type a start. Významově jsou úplně stejné, jako type a value u značky <li>. Pokud je u číslovaného seznamu nastavena některá z vlastností a u položky je také nastavena, má vlastnost položky větší váhu než vlastnost seznamu.

Příklad větší váhy vlastností:

<ol start="6">
  <li value="3">Před tímto textem nebude šestka, ale trojka</li>
</ol>

Výsledek:

 1. Před tímto textem nebude šestka, ale trojka

Nečíslovaný seznam - <ul>

Nečíslovaný seznam je opakem číslovaného seznamu. Místo čísel se před textem objevují odrážky - standartně puntík s výplní, který se dá vlastností type změnit. Nečíslovaný seznam se zapisuje značkou <ul> a stejně jako číslovaný seznam je to značka párová. Nečíslovaný seznam můžeme využít například když si budeme plánovat, co nakoupíme v obchodě. Tak jako u číslovaného seznamu, tak i u nečíslovaného seznamu, může seznam obsahovat pouze značky <li>.

Příklad nečíslovaného seznamu se 3 položkami:

<ul>
  <li>20 rohlíků</li>
  <li>Máslo</li>
  <li>Olej</li>
</ul>

Výsledek:

 • 20 rohlíků
 • Máslo
 • Olej

Vlastnosti značky <ul>

Nečíslovaný seznam má pouze jednu vlastnost. Je jí type - typ odrážek. Hodnoty má úplně stejné jako značka <li>.

Příklad seznamu se čtverečkovými odrážkami:

<ul type="square">
  <li>Položka 1</li>
  <li>Položka 2</li>
</ul>

Výsledek:

 • Položka 1
 • Položka 2

Víceúrovňové seznamy

Seznamy nemusí být pouze do jedné úrovně, ale mohou být i víceúrovňové. Víceúrovňové seznamy můžeme například využít, když potřebujeme k nějaké položce více informací. Víceúrovňové seznamy se vnořují do značky <li> viz. příklad.

Příklad víceúrovňového seznamu:

<ol>
  <li>Ahoj světe
  <ol type="a">
    <li>Ahoj světe</li>
    <li>Co jste to vlastně napsali</li>
    <li>Vhodný editor</li>
  </ol>
  </li>
  <li>Publikování na webu
  <ul>
    <li>Registrace</li>
    <li>FTP
    <ol type="A">
      <li value="6">File Transfer Protocol</li>
    </ol>
    </li>
    <li>Hlavní stránka</li>
  </ul>
  </li>
  <li>Nadpisy a zarovnání</li>
</ol>

Výsledek:

 1. Ahoj světe
  1. Ahoj světe
  2. Co jste to vlastně napsali
  3. Vhodný editor
 2. Publikování na webu
  • Registrace
  • FTP
   1. File Transfer Protocol
  • Hlavní stránka
 3. Nadpisy a zarovnání

Co nás čeká příště

Dnes jste si vytvořili svůj první seznam a naučili u něj změnit odrážky a další vlastnosti. Příště se podíváme na tajemství tabulek, sloučování řádků či sloupců a různé ohraničení.

Hodnocení

Celkové hodnocení
7 hlasů
Vaše hodnocení
Vyberte počet hvězdiček

Komentáře

Jméno:
Předmět:
Komentář:
  :):-|:P:D;):(8)[evil][arrow][idea][?][!]
Kontrola:
Žádné komentáře.
© 2011 - 2024 SuperMartas a Tomáš Hypeš