5. července 2019 10:00

Inspirace pro mojí tvorbu (2.díl)

Minule jsem se rozepsal o svém oblíbeném seriálu z dětství. Byl mi vždy největší inspirací pro moji tvorbu, protože mě naučil jak morálce, tak i soucitu a pochopení pro ostatní. Je to animovaný seriál Digimon. Seriál, který je sice na první pohled blábol pro děti, ale který v sobě (podle mého názoru) zároveň skrývá mnoho informací o tom, jak funguje lidská duše.

Tyto poznatky se k mnohým často ani v dospělosti nedostanou, protože se málokdo zabývá o psychologii. Já jsem však rád, že jsem měl možnost se o těchto věcech dozvědět nenásilnou formou více.

Digivyvolení a digimoni

Minule jsem se rozpovídal o digizměnách, které většinou pomáhají digimonovi projít dočasně evolucí na vyšší úroveň, aby mohl svého lidského parťáka ochraňovat před nebezpečím. První digizměny u digimonů proběhly ve chvíli, kdy se děti dostaly do nesnází. To však ještě nic není. Další evoluční úrovně se odemykají postupem času, jak se digivyvolení učí pracovat se svými znaky (a se svými emocemi). Není to ale tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Uvedu zde několik ukázek, ve kterých znak reaguje na lidské emoce, které mnohdy následně vyvolají další digizměnu. Já považuji každého digimona za jakýsi symbol, který představuje duši každého z digivyvolených. Digizměna je podle mě jakýmsi vyjádřením dočasného posílení oné lidské duše. A k tomu, aby mohlo k tomuto posilování docházet, je za potřebí zaměřovat se na své silné stránky a vnímat ve svém srdci emoce, které jsou s nimi spojené. Tady je symbolika ukázána pro změnu na znacích. Ukažme si tedy v ukázkách, jak znaky fungují.

Ukázky

Nezdařená a zároveň děsivá digizměna

Poté, co se digivyvolení dozvěděli o znacích, které mohou jejich digimonům pomoci při digizměně na vyšší evoluční úroveň, vydali se je hledat. Tai byl první, kdo našel svůj znak. Byl to znak odvahy, který chtěl Tai okamžitě použít k tomu, aby se jeho Agumon/Greymon proměnil na další úroveň. Taiovi to celkem zatemnilo rozum. Nejspíš si myslel, že získáním svého znaku se z něho stalo něco víc, než byli ostatní. V domnění, že jeho digimon musí být najedený, aby měl sílu na další přeměnu, Agumona tak dlouho krmil jídlem, až byl chudák digimon tak přejedený, že se nemohl pomalu ani hnout. Protože se ale Agumon krátce na to jako jediný nechytil do pasti, mohl jít jen on bojovat proti druhému Greymonovi, kterého na ně poslal opičák Etemon. Agumon se tedy také proměnil v Greymona. Taiovi to však nestačilo. Chtěl, aby se jeho digimon za každou cenu proměnil na další úroveň a neustále ho k tomu hecoval. Jeho digimon byl však natolik přejedený, že zkrátka souboj prohrával. Digivyvoleným dětem se podařilo z pasti uniknout a přispěchali s ostatními digimony Taiovu Geymonovi na pomoc. Tai byl ale odhodlaný přinutit Greymona k další digizměně, aniž by tušil, jak znak odvahy funguje, a tak se zcela zbytečně vrhl do nebezpečí, aby svého digimona ještě více motivoval. A podařilo se. Jen ne tak, jak očekával. Greymon se změnil v děsivého SkullGreymona, který sice bez problému porazil protivníka, ale následně se obrátil i proti svým přátelům. Naštěstí se ale brzy natolik vyčerpal, že se scvrkl až na Koromona. Tai si díky této lekci uvědomil, že se svým kamarádem nezacházel úplně nejlépe. Inu, každý děláme chyby, že ano, Taii. (ukázka začíná v čase 13:34)

SkullGreymon

Znak odvahy

Díky poslední Agumonově digizměně dostal Tai strach, aby svého digimona opět neproměnil v děsivé monstrum (jako v předchozí ukázce). Tento strach bránil Agumonovi v základní digizměně na Geymona, která byla občas potřeba. Naštěstí potom Taie jeden malý digimon naučil, že se nesmí vzdávat kvůli jednomu nezdaru, a tak se Agumonovi digizměna opět podařila. Později, když byla unešena Taiova lidská kamarádka Sora do Etemonovy pyramidy, vydal se jí Tai a Izzy zachránit. Pyramida byla ale plná všelijakých nástrah, jako jsou například elektrické mříže. Některé byly však falešné a dalo se skrz ně projít. Zatímco Izzy zůstal pozadu, aby s Kabuterimonem zdržel Etemona, Tai pokačoval dál. Cítil se za Sořin únos zodpovědný. Narazil ale na další elektrickou mříž a nebyl si jistý, ve kterém místě se skrze ní dá bezpečně dostat na druhou stranu. Musel tudy však projít, protože jinudy cesta za Sorou nevedla. Agumon mu navrhl, že zkusí projít jako první. Tai ho však zarazil. Sice měl strach, ale chtěl ho překonat sám. Opatrně prostrčil ruku skrze falešnou elektrickou mříž, načež se jeho znak odvahy rozzářil. Etemon je však dohnal, takže musel Agumon vyrazit do boje. Změnil se v Greymona, poté mohl Tai pokračovat za falešné mříže a zachránit Soru. (ukázka začíná v čase 11:25)
Když se i s kamarádkou dostali ven z pyramidy, kde se setkali se zbytkem skupiny, opět jim zkřížil cestu Etemon. Byl ale silnější než kdy dřív. Útoky všech digimonů byly vůči němu zcela neúčiné, ale Tai měl jedno eso v rukávu. Odmítal se vzdát a ustoupit, jeho znak odvahy totiž stále ještě zářil. Společně s Greymonem vyrazil proti Etemonovi. Netrvalo dlouho a Greymon vycítil, že může díky znaku vyzkoušet digizměnu na další úroveň. Tentokrát se již zadařilo a jako MetalGreymon Etemona snadno porazil. Poté se na nějaký čas Tai i se svým digimonem vytratil z digisvěta do světa reálného. (druhá část ukázky začíná v čase 16:37)

Znak odvahy

Znak přátelství

Každý z digivyvolených již získal svůj znak. Avšak skupina se s Taiovým zmizením celá rozpadla. Rozdělili se, aby po něm pátrali. Dokonce i Matt odešel od svého mladšího brášky, ale slíbil mu, že se brzy vrátí. Nenašel však Taie, ale Joea, který pracoval v restauraci. Snažil se tam odpracovat účet za jídlo, které nemohl zaplatit, protože u sebe neměl žádné peníze používané v digisvětě. Matt se svým digimonem Gabumonem se rozhodli, že svým kamarádům pomůžou dluhy odpracovat a pak se společně vrátí za Tý-Kejem. Nevěděli však, že digimon, který restauraci vlastní, začal poctivého Joea s Gomamonem (jeho digimonem) zneužívat, aby pro něho pracovali zadarmo. Sjednal si potají pomocníka, který Joeovi "házel klacky pod nohy", takže se v restauraci každou chvíli něco rozbilo. Majitel vinu vždycky svedl na Joea, kterému neustále připisoval další dluhy. DemiDevimon, který Joeovi potají napomáhal k nehodám, po nějaké době Mattovi napovídal, že to Joe dělá naschvál. Matt, který už začínal mít obavy o Tý-Keje, se na Joea naštval. Tý-Keje ale mezitím našel Tai a společně se s ním a se svými digimony vydali stejným směrem, kterým odešel Matt s Gabumonem, takže také dorazili do stejné restaurace. Zjistili, že zde jejich kamarádi pracují. Matt ale odmítal pomáhat dál Joeovi, protože viděl, že to stejně nemá smysl, a jen se válel venku před restaurací. Tai začal Matta a Joea přesvědčovat, že mají prostě odejít, když už tam odpracovali několik dní. Matt ale začal Taiovi vyčítat, že se kvůli němu celá skupina rozpadla. Začal být nepříjemný na oba své kamarády a dokonce i na svého brášku. Majiteli se nelíbilo, že nikdo nepracuje a vložil se do hádky. Objevil se zde i DemiDevimon, kterému dělalo náramně dobře, že se všichni hádají. Tai s Tý-Kejem ho ale už potkali a podle zkušenosti věděli, že je to lhář. Následně se strhla potyčka mezi majitelem restaurace a digimony digivyvolených dětí. Když ale Mattova bráchu Tý-Keje napadli nepřátelští digimoni, Joe neváhal a okamžitě přispěchal na pomoc. Tý-Keje vysvobodil, ale sám se dostal do ohrožení. Poté Matt pochopil, že ho DemiDevimon jen poštval proti svému kamarádovi, a zamyslel se nad sebou. Když si uvědomil, že bez svých přátel by byl ztracen, jeho znak přátelství se rozzářil a pomohl Garurumonovi projít další digizměnou ve WareGarurumona. (ukázka začíná v čase 12:00)

Znak přátelství

Později si ukážeme ještě jednu ukázku, ve které se rozzáří Mattův znak. Je to však o několik kapitol dál, vezmeme tedy příběh popořadě.

Znak poznání

Izzy je expert přes počítače. Je z celé skupiny nejspíš ten nejchytřejší. A to právě díky své zvídavosti. Neustále nad něčím přemýšlí, má spousty otázek a prahne po poznávání nových věcí. Je zvědavý, v co se Tentomon/Kabuterimon promění za pomoci jeho znaku. Poté, co s Tentomonem opustil skupinu, aby pátrali po Taiovi, chytil se do bezedné propasti, kterou na své oběti chystal Vademon. Nekonečný pád mohl Izzy zastavit jen tím, že se vzdá své zvědavosti. Ačkoliv ho Tentomon přemlouval, že to nemá dělat, protože to na něm právě obdivuje, jeho lidský kamarád ho neposlechl a svoji zvědavost odevzdal. Následkem toho mu začalo být všechno jedno. Bez otázek Vademonovi odevzdal i svůj znak a podle instrukcí svého věznitele začal vyprazdňovat svou mysl. Tentomon mohl jen přihlížet, jak ztrácí svého kamaráda. Z něho samotného to však také odsávalo sílu. Zmenšil se až na úroveň novorozence. Za krátko Izzy zcela zapomněl na svého digimoního kamaráda. Ten ale začal brečet a promítat mu jejich společné vzpomínky ve svých slzách. Tím se Izzymu připomněl a ten si uvědomil, že mu Vademon jen vymývá mozek. Zaskočený tím, že nemá žádné otázky (jak je tomu u něho zvykem), rozhodl se že svojí zvědavost a svůj znak získá zpět. Museli se však vypořádat s Vademonem a s DemiDevimonem, který od něho chtěl získat Izzyho znak. Jak to dopadlo, se můžete podívat v následující ukázce. (ukázka začíná v čase 12:03)

Znak poznání

Znak lásky

Ačkoliv byla Sora první, která skupinu opustila, aby pátrala po Taiovi, nikdy své kamarády nespustila z očí. Spolu se svojí digimoní kamarádkou Biyomon si totiž všimla proradného DemiDevimona, jak s někým mluví o jejich znacích. Díky tomu zjistila, co jednotlivé znaky představují. DemiDevimon sloužil upíru Myotismonovi, který po něm chtěl, aby digivyvoleným jejich znaky ukradl. To se mu však nedařilo, a tak dětem lhal a prováděl všelijaké nepravosti, aby jim alespoň zabránil své znaky rozzářit. Vždy to ale mělo opačný efekt. Jak ho tak Sora s Biyomon pronásledovaly, občas svým kamarádům potají od ďábelských plánů DemiDevimona pomohly. Znaky jejich přátel postupně začínaly zářit. Kromě Taiova znaku odvahy, Mattova znaku přátelství a Izzyho znaku poznání se již podařilo rozzářit i Tý-kejovi jeho znak naděje a Mimi její znak upřímnosti. Digimoni těchto dvou se ale prozatím na další úroveň neproměnili. Znaky Joea a Sory zůstávaly zatím bez odezvy. Zatímco Joe se nad tím nijak nepozastavoval, Soru to začalo trápit. DemiDevimon jí dokonce napovídal, že se jí znak lásky nikdy rozzářit nepodaří a ona mu uvěřila. Trápilo jí to natolik, že se před svými kamarády začala skrývat. A zatímco se všichni ostatní už znovu setkali, ona se od nich držela dál. Kamarádi ji ale přeci jen našli, takže se jim nakonec se svým trápením svěřila. Byla přesvědčená, že jí láska chybí, a proto její znak nezáří. Dokonce si začala myslet, že ani její máma ji nikdy doopravdy neměla ráda. Vzpomněla si na dobu, kdy měla zraněné koleno. Tehdy její dívčí fotbalový tým hrál o titul a ona chtěla být u toho. Její máma jí ale kvůli zranění fotbal hrát zakázala a místo toho chtěla, aby se Sora věnovala jejich rodinnému obchodu s květinami. Podle Sory její mámě záleželo jen na tom květinářství. A protože její tým utrpěl porážku, Sora se tehdy na mámu naštvala. Doposud jí to ještě neodpustila. Kamarádi začali Soru přesvědčovat, že DemiDevimonovi nemá věřit, protože je jen lhář a podvodník. Nyní byla sice celá parta opět pohromadě, ale všichni byli oslabení po soubojích se silnějšími digimony. V noci, kdy všichni spali, poranil DemiDevimon Sořinu kamarádku Biyomon, což samozřejmě všechny vzbudilo. Následně byli napadeni samotným Myotismonem. Všichni digimoni proti němu vyrazili do boje, kromě poraněné Biyomon. Byli však do jednoho přemoženi. Biyomon byla jediná, kdo mohl jít ještě bojovat, ale Sora ji kvůli zranění nechtěla pustit. Následně si uvědomila, že se chová přesně jako její máma, která ji v minulosti nechtěla pustit na fotbalový zápas. Rázem ale pochopila důvod, proč jí máma zápas zakázala. Byla to pouhá starost, aby si její poraněná dcera ještě víc neublížila. Vtom prošla Biomon digizměnou v Birdramon a pustila se do boje s Myotismonem. Ten jí zasáhl krvavým bičem přímo do srdce, načež si Sora uvědomila, že svoji milovanou kamarádku nechce ztratit. V tu chvíli se znak lásky rozzářil, takže se Birdramon mohla proměnit v Garudamon a vzdorovat tak Miyotismonovi. Sice ho zcela nepřemohla, ale celkem nemile ho překvapila. Poté, co odrazila jeho útok, se se svými vyčerpanými přáteli stáhla. (ukázku jsem bohužel v češtině nenašel)

Znak lásky


Protože je článek už celkem dlouhý, povíme si o dalších znacích zase příště.

Hodnocení

Celkové hodnocení
1 hlas
Vaše hodnocení
Vyberte počet hvězdiček

Komentáře

Jméno:
Předmět:
Komentář:
  :):-|:P:D;):(8)[evil][arrow][idea][?][!]
Kontrola:
Žádné komentáře.
© 2011 - 2024 SuperMartas a Tomáš Hypeš