9. října 2011 11:43

5.díl - Barvy

Už umíme psát odstavce, zalamovat, zarovnávat a jinak formátovat text, ale ještě neumíme nastavovat barvy. To si ukážeme právě dnes.

Způsoby zápisu barvy

Barva lze v HTML zapsat různými způsoby. Než je začneme používat, tak si nejdříve všechny projdeme.

Názvy

Nejjednoduším způsobem, jak zapsat barvu, je napsat název dané barvy. HTML vzniklo z angličtiny, a proto názvy barev se musí zapisovat také v angličtině. V této tabulce máte uvedeno pár základních barev:

black red fuchsia maroon brown
gray blue aqua navy orange
silver green lime teal pink
white yellow olive purple peru

Ostatní barvy si můžete najít např. na Googlu.

RGB barvy

Pojmenovaných barev je pouze cca 1 / 100 000 ze všech barev, které lze v HTML zapsat. Jestli chcete použít jakoukoliv barvu, musíte použít RGB formát. RGB barvy mají tři složky: červenou (R), zelenou (G) a modrou (B). Každá složka má 256 intenzit (0 až 255). Vhodnou kombinací intenzit složek si můžete namíchat jakoukoliv barvu. Jedná se o složky barev světla, tudíž při maximálních intenzitách vznikne bílá a při nulových černá.

Desítkový zápis

U tohoto zápisu použijete klíčové slovo rgb a za něj do závorky zapíšete hodnoty jednotlivých složek oddělené čárkou. Bohužel tento zápis není prohlížeči moc podporován. Například žlutou barvu můžete zapsat tímto způsobem:

rgb(255, 255, 0)

Jak si můžete všimnout, žlutá barva vznikne kombinací červené a zelené.

Procentuální zápis

Tento zápis je podobný desítkovému, ale místo celých čísel zde použijete procenta. Nulová intenzita je 0% a maximální je 100%. Tento zápis podporuje více prohlížečů, ale také ho nedoporučuji používat. Žlutou barvu zapíšete takto:

rgb(100%, 100%, 0%)
Šestnáctkový zápis

Tento zápis můžete bezpečně použít u jakéhokoliv prohlížeče. Bohužel je těžší na pochopení, protože intenzity se zadávají v šestnáctkové soustavě (00 až FF). Pro převod mezi desítkovou a šestnáctkovou soustavou můžete použít můj program Převodník mezi soustavami. Před zápisem barvy musíte použít mřížku #, za ní zapíšete bez mezer hodnoty jednotlivých složek. Žlutou barvu zapíšete tímto způsobem:

#FFFF00

Jak můžete vidět, každá hodnota intenzity musí být dvojmístná, tudíž musíte doplnit nuly.

Zkrácený šestnáctkový zápis

Zkrácený šestnáctkoý zápis se líší v tom, že intenzit není 256, ale pouze 16 (0 až F). Žlutou barvu můžete zapsat tímto způsobem:

#FF0
Přehled základních barev

V této tabulce jsou stejné barvy, jako v předešlé. Jsou tu navíc uvedeny hodnoty jednotlivých složek a šestnáctkový zápis barvy.

Barva Název R G B Šestnáct. z.
black 0 0 0 #000000
gray 128 128 128 #808080
silver 192 192 192 #C0C0C0
white 255 255 255 #FFFFFF
red 255 0 0 #FF0000
blue 0 0 255 #0000FF
green 0 128 0 #008000
yellow 255 255 0 #FFFF00
fuchsia 255 0 255 #FF00FF
aqua 0 255 255 #00FFFF
lime 0 255 0 #00FF00
olive 128 128 0 #808000
maroon 128 0 0 #800000
navy 0 0 128 #000080
teal 0 128 128 #008080
purple 128 0 128 #800080
brown 165 42 42 #A52A2A
orange 255 165 0 #FFA500
pink 255 192 203 #FFC0CB
peru 205 133 63 #CD853F

Značka <font>

S touto značkou jsme se setkali již minule. Mimo jiné můžete pomocí ní nastavovat barvy, a to vlastností color. Olivovou barvu zapíšete takto:

<font color="olive">text</font>

Nebo můžete použít šestnáctkový zápis:

<font color="#808000">text</font>

Barva textu a pozadí celé stránky

Barvu textu a pozadí na celé stránce můžete nastavit přidáním vlastností značce <body>. O této značce jsme si říkali v prvním díle. Vlastností text nastavíte barvu písma a vlastností bgcolor barvu pozadí stránky. Bílý text na černém pozadí nastavíte takto:

<body text="white" bgcolor="black">

Co nás čeká příště

Po dnešním díle byste měli umět zapisovat barvy a nastavovat barvu textu a pozadí. Příště se podíváme na jednu z nejdůležitějších funkcí HTML - na odkazy.

Hodnocení

Celkové hodnocení
5 hlasů
Vaše hodnocení
Vyberte počet hvězdiček

Komentáře

Jméno:
Předmět:
Komentář:
  :):-|:P:D;):(8)[evil][arrow][idea][?][!]
Kontrola:
Žádné komentáře.
© 2011 - 2024 SuperMartas a Tomáš Hypeš